O Savezu udruga Operacija grad

Krajem 2008. godine, Savez je s Gradom Zagrebom zajednički osnovao te danas zajednički upravljaju javnom ustanovom: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koja je utemeljena na novom modelu civilno-javnoga partnerstva. Tako je, između ostalog, jedna od glavnih funkcija Operacije grad u svom formalnom članstvu okupiti organizacije korisnice prostora Pogona. Učlanjivanjem u Savez, članice ravnopravno sudjeluju u upravljanju Centrom što između ostalog podrazumijeva usuglašavanje i donošenje ključnih upravljačkih odluka (npr. izbor ravnatelja), uspostavljanje modela korištenja resursa i programskog odlučivanja kao i permantentnu evaluaciju i unapređivanje tog modela.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close