Svi za Pogon - Pogon za sve!

Naziv projekta:  Svi za Pogon - Pogon za sve! 

Nositelj projekta:  Operacija grad

Partneri:

  • Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
  • Grad Zagreb
  • Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Razdoblje provedbe projekta:  29. listopada 2018. do 29. listopada 2020.

Ukupna vrijednost projekta:  2.467.903,51 HRK, a Europska unija je kroz Europski socijalni fond sufinancirala projekt u iznosu od 2.097.717,98 HRK.

Sažetak projekta: Posljednjih 20 godina pojam sudjelovanja je u širokoj uporabi, kako na razini javnih politika, tako i u nastojanjima raznih dionika da se te javne politike oživotvore. Sudionički procesi su postali ključna komponenta i u području kulture. Participacija građana na različitim razinama i u različitim formatima pristupa, bilo kulturnim sadržajima, dobrima i uslugama ili mehanizmima donošenja odluka, danas se smatra jednim od važnijih pitanja u domeni kulturne i umjetničke prakse i u kulturnim politikama. Nadalje, sudioničke procese je nužno i decentralizirati: povezivanje građanske participacije s lokalnom razinom te unošenje ojačanih oblika participacije u lokalnu zajednicu vodi ka snažnijim demokratskim procesima kao i osnaživanju same zajednice. Jedan od mehanizama takvih oblika participacije jest civilno-javno partnerstvo u kulturi koje se u Hrvatskoj razvija od ranih 2000-ih. Ovaj projekt postiže svoju svrhu ostvarivanjem 3 rezultata s pratećim obaveznim pokazateljima i to: Dionici projekta razumiju i prihvaćaju javno-civilno partnerstvo kao model djelovanja u kulturi; Istraženi i unaprijeđeni modeli javno-civilnog; Povećano participativno kreiranje programa u Pogonu; provedbom 5 obaveznih elemenata kako je dalje u obrascu i opisano. 

2005. g. su kulturne i organizacije mladih počele zagovarati za prostor za rad i produkciju kulturnih i umjetničkih sadržaja što je dovelo, 2008. g., do osnivanja Pogona-Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade koji predstavlja prototip novog institucionalnog formata u kulturi u Hrvatskoj, zasnovan na horizontalnoj strukturi i dijeljenim odgovornostima. Takav pristup, u kojem institucijom su-upravljaju jedinica lokalne samouprave i civilno društvo, pokazao se kao jednim od najvažnijih pristupa u gradovima koji žele inovirati i osigurati dobrobit svojih građana. Međutim, pokazalo se kako razumijevanje civilno-javnog partnerstva od strane svih uključenih dionika nije dovoljno razvijeno, a koristi koje takvo partnerstvo donosi nisu vidljive ni dovoljno promovirane, a recentna istraživanja pokazuju i kako građani sve više gube interes za participacijom te kako „participativna politička kultura nije naročito razvijena, kao ni socijalni kapital“. Nadalje, „iako EU građani općenito prepoznaju značaj kulture podaci ukazuju na nisku razinu kulturne participacije dok se u HR kulturna potrošnja smanjila sa 77€ na 68€ po stanovniku“. Stoga, 10 godina nakon osnivanja Pogona, model participativnog upravljanja ovom institucijom je potrebno evaluirati i unaprijediti, a potrebe uključenih dionika se trebaju nanovo istražiti. Valja analizirati i dokumentirati sva nastojanja uspostave participativnih modela upravljanja u Zagrebu u zadnjih 20 godina kako bi se razvile preporuke za buduće inicijative za sudioničko upravljanje i kako bi se mogle sagledati naučene lekcije. 

Mapiranje potreba lokalne zajednice koje je proveo Pogon pokazalo je kako stanovnici i korisnici žele sljedeće: prostor za rad i stvaralaštvo, edukacijske radionice i formate za mlađe i starije, javne akcije te povrh svega mogućnost sudjelovanja u radu Pogona gdje bi bili uključeni u pojedine segmente programiranja i realizacije programa. Stoga su ciljane skupine projekta: organizacije civilnog društva, zaposlenici Pogona i Grada Zagreba te građani i korisnici Pogona kojih je na godišnjoj razini oko 8000. Projektom će se ciljane skupine uključiti u istraživačke, obrazovne, kulturne i umjetničke te promotivne aktivnosti te će ih se tako osnažiti za procese planiranja, programiranja i provedbe civilno-javnog partnerstva u kulturi. 

Projekt direktno doprinosi Posebnom cilju 1.1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi Strateškog plana Ministarstva kulture 2016.-2018. razvojem modela civilno-javnog partnerstva i poticanjem zajednice na veću participaciju u kulturnom životu. Rezultati će doprinijeti utjecaju na javne politike ostvarujući prioritet iz Zaključaka Vijeća od 26. studenoga 2012. o upravljanju u kulturi, a koji se odnosi na poticanje uključivanja civilnog društva u donošenje kulturnih politika. Uključivanjem lokalne zajednice u planiranje i provedbu kulturnih aktivnosti projekt direktno doprinosi preporukama iz: “Pristup kulturi” i “Europska agenda za kulturu, plan za kulturu 2011.-2014.”, prilagođavajući kulturnu infrastrukturu lokalnoj zajednici, doprinoseći relevantnosti kulturne ustanove za lokalnu zajednicu te uravnoteženom odnosu između onih koji kulturu proizvode i njenih konzumenata. 

Projekt unaprjeđuje model participativnog upravljanja kulturnim ustanovama u koji su uključena tijela javne vlasti, org. civilnog društva i lokalna zajednica na postojećem modelu koji je prepoznat kao primjer dobre prakse na lokalnoj i europskoj razini. Ulaganje sredstava EU u projekt doprinosi promociji razvoja novih oblika/tipova sudioničkog upravljanja razvijenih u suradnji s korisnicima i u odnosu na njihove neposredne potrebe. Projekt se provodi u Zagrebu. 

 

Više informacija o projektu pronađite na web stranici Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade!

 

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.