Nova javna kultura i prostori društvenosti

Naziv projekta: Nova javna kultura i prostori društvenosti 

Opis projekta: Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti bavi se unapređenjem lokalne infrastrukture za kulturne i društvene aktivnosti te promovira decentralizaciju, veću inkluzivnost, povećanje dostupnosti i razvoj sudioničkog upravljanja. Projekt povezuje organizacije civilnog društva uključene u procese osnivanja društveno-kulturnih centara, akademsku zajednicu i lokalne kulturne institucije kroz provedbu znanstvenih istraživanja i izradu smjernica za unapređenje kulturnih politika. Kroz projekt se zagovaraju promjene u kulturnoj politici temeljene na inovaciji u upravljanju kulturnom infrastrukturom u kojem ravnopravno sudjeluju organizacije civilnog društva, javna uprava i lokalna samouprava te građani.

Nositelj projekta: Savez udruga Klubtura

Partneri:

 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Savez udruga Kaoperativa
 • Platforma Doma mladih
 • Art radionica Lazareti
 • Savez udruga Molekula
 • Savez udruga Rojca
 • Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 • Savez udruga Operacija grad
 • Platforma za Društveni centar Čakovec
 • Drugo more

Razdoblje provedbe projekta: od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.598.938,43 HRK

Ciljevi:

 1. Povezati u tematsku mrežu organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i druge dionike koji se bave praksom i promišljanjem razvoja infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti te ojačati njihove kapacitete i znanje za umrežavanje;
 2. Proizvesti i javnosti predstaviti relevantna i znanstveno utemeljena znanja o značaju lokalne infrastrukture za kulturu i društvene aktivnosti (javni kulturni centri i društveno-kulturni centri), novim modelima upravljanja u kulturi te praksama i umrežavanju u OCD-a u kulturi, koja će služiti kao temelj za izradu smjernica za unapređenje kulturne politike;
 3. Razviti i staviti na dnevni red donositelja odluka argumentirane i znanstveno utemeljene prijedloge za unapređenje kulturne politike vezane za infrastrukturu za kulturu i društvene aktivnosti.

Očekivani rezultati:

 • 13 lokalnih OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
 • 5 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
 • 6 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
 • 3 provedena znanstvena istraživanja
 • 4 objavljena znanstvena članka
 • 2 objavljena stručna članka
 • 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 • 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka
Projekt Nova javna kultura i prostori društvenosti sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupan iznos projekta je 3,598,938.43 HRK, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Klubtura. Za dodatne informacije kontaktirajte voditeljicu projekta Anu Abramović na clubture@gmail.com.

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.