Opis

Projektom “UPGRADE – prema održivoj prostornoj infrastrukturi” namjera je bila uspostaviti platformu organizacija s ciljem iznalaženja sistemskih rješenja za problem neadekvatne prostorne infrastrukture za djelovanje neovisne kulture i civilnog društva u Zagrebu.

Platforma ima za cilj dosadašnja nastojanja u tom području nadograditi konceptualizacijom inovativnog modela, utvrđivanjem recentnih potreba i osiguravnjem uvjeta za uspostavljanje društveno-kulturnog centra kao integralnog modela koji odgovara na potrebe šireg civilnog društva i lokalne zajednice.

Ovo je dugoročan proces koji podrazumijeva s jedne strane jačanje lokalnih aktera i same platforme za zagovaranje promjene, a s druge strane utjecanje na kreiranje pozitivnog društvenog i političkog konteksta za njezinu realizaciju.

U tu svrhu platforma je u svoje djelovanje uključila nove članice te osmislila aktivnosti koje će utjecati na vanjski kontekst a koje se prije svega odnose na zagovaračke aktivnosti kroz organizaciju javnih događanja i kampanja, mapiranju i ispitivanju potencijala neiskorištenih gradskih prostornih resursa te daljnji rad na modelu upravljanja i korištenja budućeg društveno-kulturnog centra.

Zajednički rad organizacija članica platforme došao je do koncepta društvenog-kulturnog centra u Zagrebu koji bi imao izraženu interkulturnu komponentu pa je tako nastao Interkulturni društveni centar na čijem se modelu i načinu upravljanja trenutno radi. Kako bi se informirala i u ovaj proces uključila zainteresirana javnost i stanovnici grada pokrenuta je kampanja “Zagreb: otvoreni grad?” u kojoj se kroz niz medijskih aktivnosti kao i kulturno-umjetničkih i društvenih događanja propituje otvorenost grada i vizionira grad u budućnosti. 

Više o mapiranju prostornih resursa možete naći u rubrici Mapiranje, a o kampanji u rubrici Zagreb: otvoreni grad? – Kampanja za Interkulturni društveni centar?.

Najave aktivnosti možete pratiti u rubrici Vijesti, na web stranici platforme Upgrade kao i na Facebook stranici.

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close