Tko smo

Scroll down for English version.

Savez udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) osnovan je s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, što ostvaruje okupljanjem organizacija i pojedinaca te organiziranjem različitih kulturnih sadržaja od manifestacija i javnih rasprava, preko edukacijskih i istraživačkih programa do izdavanja publikacija. Savez trenutno ima 26 članica.

Misija
Savez udruga Operacija grad je platforma koja okuplja organizacije nezavisne kulture i mladih te javnim zagovaranjem i promjenom institucionalnog i socio-kulturnog okvira radi na poboljšanju uvjeta djelovanja u polju nezavisne kulture i mladih.

Vizija

Nezavisna kultura i mladi kao utjecajni akteri razvoja grada.

Programi

  • Su-upravljanje Pogonom
  • Poticanje institucionalne inovacije u kulturi
  • Jačanje lokalne scene i transfer  znanja
  • Culture 2 Commons / Od kulture do zajedničkih dobara

Članice

Organizacije članice Saveza djeluju na područjima nezavisne kulture te aktivnosti mladih i za mlade. Te organizacije provode projekte i aktivnosti u raznovrsnim poljima kao što su aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i stvaralaštvo mladih, urbana kultura, suvremena umjetnost, kazalište, ples, performans, neformalna edukacija na različitim područjima, informiranje mladih, novi mediji i tehnologije, mobilnost mladih, politike za mlade, kulturne politike, arhitektura i urbanizam, glazbena kultura, film i video itd.

 

MMH
SU Klubtura
90-60-90
Udruga za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja
Autonomni kulturni centar – Attack
Bacači sjenki
BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture
CDU – centar za dramsku umjetnost
Domino
EKScena – Eksperimentalna slobodna scena
Hrvatska glazbena mladež
Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja
Kontejner | Biro suvremene umjetničke prakse
Kulturtreger, udruga za promicanje kultura
KURZIV – platforma za pitanje kulture, medija i društva
Mala performerska scena
Multimedijalni institut – Mi2
Plesni centar Tala
Slobodne veze – udruga za suvremene umjetničke prakse
Što, kako i za koga – WHW
Bezimeno autorsko društvo (BADco.)
Udruga bivših učenika ŠPUD-a – UBU
Udruženje za razvoj kulture – „URK“
K-zona
Studio Artless
Restart
GMK
Kinoklub Zagreb

Who are we

Alliance Operation City (former Alliance for the center for independent culture and youth – SZC) was founded with the purpose of supporting the development of the independent culture and self-organized activities of the youth. The Alliance realizes its goals by gathering organizations and individuals and organizing various cultural activities from manifestations and public discussions, through educational and research programs to publishing. It currently has 26 members.

Mission
Alliance Operation City is a platform of organizations of independent culture and youth organizations which works on the improvement of working conditions in the fields of independent culture and youth through advocating and changing institutional as well as socio-cultural framework.

Vision
Independent culture and the youth as influential actors of city development.

Programs
Co-governing Pogon
Promotion of institutional innovation in culture
Strengthening local cultural scene and transfer of knowledge
Culture 2 Commons

Members
Member organizations work in the sector of independent culture and the youth. These organizations implement projects and activities in various e fields such as active participation of the youth in the society, youth culture and creativity, urban culture, contemporary art, theatre, dance, performing arts, non-formal education in various fields, providing information to the youth, new media and technology, youth mobility, youth policies, cultural policies, architecture and urbanism, music culture, film and video etc. (See list of members above)