Tko smo

Scroll down for English version.

Savez udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) osnovan je s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, što ostvaruje okupljanjem organizacija i pojedinaca te organiziranjem različitih kulturnih sadržaja od manifestacija i javnih rasprava, preko edukacijskih i istraživačkih programa do izdavanja publikacija. Savez trenutno ima 27 članica.

Misija

Savez udruga Operacija grad zagovara i razvija inovacije u sudioničkom upravljanju u kulturi, promiče vrijednosti jednakog pristupa kulturi te radi na poboljšanju uvjeta djelovanja organizacija nezavisne kulture i mladih.

Vizija

Nezavisna kultura i mladi kao utjecajni akteri razvoja lokalnih sredina.

Programi

  • Su-upravljanje Pogonom
  • Institucionalna inovacija i kulturna politika
  • Osnaživanje lokalnih scena, prijenos znanja i umrežavanje
  • Upgrade

Članice

Organizacije članice Saveza djeluju na područjima nezavisne kulture te aktivnosti mladih i za mlade. Te organizacije provode projekte i aktivnosti u raznovrsnim poljima kao što su aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i stvaralaštvo mladih, urbana kultura, suvremena umjetnost, kazalište, ples, performans, neformalna edukacija na različitim područjima, informiranje mladih, novi mediji i tehnologije, mobilnost mladih, politike za mlade, kulturne politike, arhitektura i urbanizam, glazbena kultura, film i video itd.

90-60-90 – Udruga za poticanje kvalitetnog likovnog i općenito kulturnog razvoja
Autonomni kulturni centar – Attack
Bacači sjenki
BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture
CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu
CDU – centar za dramsku umjetnost
Domino
EKScena – Eksperimentalna slobodna scena
Hrvatska glazbena mladež
GMK
Kinoklub Zagreb
Kontejner | Biro suvremene umjetničke prakse
Kulturtreger, udruga za promicanje kultura
KURZIV – platforma za pitanje kulture, medija i društva
K-zona
MMH Mreža mladih Hrvatske
Multimedijalni institut – Mi2
Plesni centar Tala
Restart
Slobodne veze – udruga za suvremene umjetničke prakse
Studio Artless
SU Klubtura
Što, kako i za koga – WHW
Udruga bivših učenika ŠPUD-a – UBU
Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja
Udruženje za razvoj kulture – „URK“
Umjetnička organizacija “Format C”

Who we are

Alliance Operation City (former Alliance for the center for independent culture and youth – SZC) was founded with the purpose of supporting the development of the independent culture and self-organized activities of the youth. The Alliance realizes its goals by gathering organizations and individuals and organizing various cultural activities from manifestations and public discussions, through educational and research programs to publishing. It currently has 27 members.

Mission
Alliance Operation City advocates for works on innovation in the field of participative governance in culture, promotes equal access to culture and strives to better the working conditions of independent culture and youth organizations.

Vision
Independent culture and youth as influential actors of local communities development.

Programs
Co-governing Pogon
Institutional innovation and cultural policy 
Strengthening local cultural scenes, transfer of knowledge and networking
Upgrade

Members
Member organizations work in the sector of independent culture and the youth. These organizations implement projects and activities in various e fields such as active participation of the youth in the society, youth culture and creativity, urban culture, contemporary art, theater, dance, performing arts, non-formal education in various fields, providing information to the youth, new media and technology, youth mobility, youth policies, cultural policies, architecture and urbanism, music culture, film and video etc. (See list of members above)

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close