Making Space for Active Community / Prostor za aktivnu zajednicu

Fond: IPA program
Ukupna vrijednost projekta (EUR): 75.000,00 €
Nositelj / partneri na projektu: Savez udruga Operacija grad / Savez udruga Rojc, KA – Matrix – Udruga za društveni razvoj, Grad Zagreb, Grad Pula
Datum početka projekta: 13.11.2013.
Datum završetka projekta: 12.05.2015.

Cilj projekta: Ojačati sposobnosti i razviti javno vidljiva partnerstva između OCD-a i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana.

Više o projektu:

Savez udruga Operacija grad u suradnji s pratnerskim organizacijama, Savezom udruga Rojca iz Pule i KA-MATRIX-om iz Karlovca, gradovima Pulom i  Zagrebom tijekom 2014. i 2015. godine provodi projekt Making Space for Active Community.
Projektna sredstva u iznosu od 60.000 eura odobrena su u sklopu programa Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva koje se provodi u okviru 4. komponente IPA Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala Europske Unije, dok je cjelokupna vrijednost projekta 75.000 eura.

Projektom se želi unaprijediti utjecaj udruga civilnoga društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz participativni, svima pristupačan i održiv model vođenja i upravljanja uz razvijanje vidljivih civilno-javnih partnerstava.

Projekt će se provoditi kroz sljedeće aktivnosti: treninzi povezivanja i umrežavanja udruga iz Zagreba, Pule i Karlovca, promocija javno-civilnih partnerstava, studijska putovanja, javne tribine i radionice za članove udruga i građane.
Edukacije obuhvaćene projektom voditi će domaći i međunarodni treneri, a uz predstavnike udruga treninzi su namijenjeni zaposlenicima lokalnih uprava koji se bave pitanjima aktiviranja građana, kulturnim politikama i prenamjenom i korištenjem javnih prostora. Treninzi za udruge i predstavnike gradova bazirati će se na iskustvima Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON kao uspješnog modela civilno – javnog partnerstva, te belgijskih kulturnih centara kao dobrih praksi upravljanja javnom infrastrukturom.

strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr

 

Sadržaj je isključiva odgovornost Saveza udruga Operacija: Grad

 

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close