Donatori

Operaciju grad podržavaju:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Zaklada “Kultura nova”

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Europska kulturna fondacija

Ambassade de France à Zagreb