O nama

Savez udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) je osnovan s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje organiziranjem kulturnih programa i manifestacija, javnih rasprava, edukacijskih i istraživačkih programa te izdavanjem publikacija. Svojim aktivnostima Savez okuplja organizacije i pojedince (umjetnike, kulturne djelatnike, mlade aktiviste, stručnjake i sl.).

Savez je osnovan kao formalni subjekt inicijative zagrebačkih organizacija, koje su još početkom 2005. godine zajednički pokrenule javnu raspravu i zagovaračku kampanju za unapređenje položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu: 2 nacionalne mreže (Savez udruga Klubtura / Mreža Clubture koja djeluje na području nezavisne kulture i Mreža mladih Hrvatske koja djeluje na području mladih), organizacije okupljene oko suradničke platforme Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 te zagrebački neprofitni klubovi za kulturu i mlade (MaMaMočvara i Attack!). Savez je registriran 16.8.2006. godine, a osnivačka skupština održana je 1.6.2006. Savez trenutno broji 27 članica.

Krajem 2008. godine, Savez je s Gradom Zagrebom zajednički osnovao te danas zajednički upravljaju javnom ustanovom: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koja je utemeljena na novom modelu civilno-javnoga partnerstva. Tako je, između ostalog, jedna od glavnih funkcija Operacije grad u svom formalnom članstvu okupiti organizacije korisnice prostora Pogona. Učlanjivanjem u Savez, članice ravnopravno sudjeluju u upravljanju Centrom što između ostalog podrazumijeva usuglašavanje i donošenje  ključnih upravljačkih  odluka  (npr. izbor ravnatelja), uspostavljanje  modela  korištenja  resursa programskog odlučivanja kao i permantentnu evaluaciju i unapređivanje  tog modela.

Savez udruga Operacija grad svojim je djelovanjem usmjeren prema iznalaženju održivih i inovativnih modela upravljanja javnom infrastrukturom, aktivnim uključivanjem različitih dionika te, kroz suradnički proces promišljanja, kreiranja i provođenja tih modela u praksu.  Nakon suosnivanja Pogona kao institucije kojom suupravljaju organizacije civilnog društva i Grad Zagreb, Savez je nastavio raditi na unapređenju modela suupravljanja i korištenja javne infrastrukture. Kritičkim promišljanjem kulturnih praksi i društvenih potreba, Savez je svoje djelovanje usmjerio prema koncipiranju transsektorskih odgovora na postavljene probleme. Aktivnim radom na jačanju pozicije organizacija nezavisne kulture i mladih te taktičkim umrežavanjem među njima kao i s organizacijama civilnog društva koje djeluju u području ljudskih prava, solidarne ekonomije i ekologije, interkulturalnosti i intergracije te u suradnji s javnim institucijama, Savez intenzivno radi na promociji koncepta društveno-kulturnih centara kao novog modela korištenja javne infrastrukture. U kontekstu globalnih tendencija u razvoju gradova, a koje karakteriziraju različiti oblici ekonomske i društvene krize, Savez svojim aktivnostima pokušava detektirati i kritički sagledati prevladavajuće procese koji često potiču komercijalizaciju sadržaja, komodifikaciju javnih dobara i gentrifikaciju gradskih cjelina te razmotriti alternative koje nastaju kroz procese jačanja kapaciteta angažmana lokalne zajednice te koje rezultiraju novim modelima društvenog razvoja čija je glavna karakteristika solidarnost. Konačno, Savez je u kontinuiranom istraživačko-analitičko procesu iznalaženja najboljih modela sudioničkog upravljanja, njihove primjene i prilagodbe lokalnoj zajednici i specifičnom kontekstu u kojem se ti modeli imaju primijeniti.

Organizacije članice Saveza djeluju na raznolikim područjima nezavisne kulture i aktivnosti mladih i za mlade. Tako te organizacije provode projekte i aktivnosti u raznovrsnim poljima: aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih i stvaralaštvo mladih, urbana kultura, suvremena umjetnost, kazalište, ples, performans, neformalna edukacija na različitim područjima, informiranje mladih, novi mediji i tehnologije, mobilnost mladih, politike za mlade, kulturne politike, arhitektura i urbanizam, glazbena kultura, film i video itd.

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close