O ORGANIZACIJI

Krajem 2008. godine, Operacija grad je s Gradom Zagrebom zajednički osnovala te danas zajednički upravljaju javnom ustanovom: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koja je utemeljena na novom modelu civilno-javnoga partnerstva. Tako je, između ostalog, jedna od glavnih funkcija Operacije grad u svom formalnom članstvu okupiti organizacije korisnice prostora Pogona. Učlanjivanjem u organizaciju, članice ravnopravno sudjeluju u upravljanju Centrom što između ostalog podrazumijeva usuglašavanje i donošenje ključnih upravljačkih odluka (npr. izbor ravnatelja), uspostavljanje modela korištenja resursa i programskog odlučivanja kao i permantentnu evaluaciju i unapređivanje tog modela.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close