Biblioteka

Trasiranje puta novim modelima upravljanja: Uspjesi u limbu asimetričnih partnerstava

Urednice: Matija Mrakovčić i Mirela Travar

Zagreb, 2020.

Studij slučaja: Praksa bez pravnog okvira

Analiza modela sudioničkog upravljanja u šest kulturnih centara grada Zagreba.

Istraživački i autorski tim: Ana Žuvela, Davor Mišković, Hana Sirovica, Katarina Pavić

Izvršne urednice: Marija Krnić i Matija Mrakovčić

OTVORENE INSTITUCIJE

Institucionalna imaginacija i kulturna javna sfera

Urednici: Teodor Celakoski, Miljenka Buljević, Tomislav Medak, Emina Višnić

Zagreb, 2011

otvorene-institucije-2011

OPEN INSTITUTIONS

Institutional Imagination and Cultural Public Sphere

editors: Teodor Celakoski, Miljenka Buljević, Tomislav Medak, Emina Višnić

Zagreb, 2011

open-institutions-2011

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close