Novo ime, nove članice i novo ustrojstvo Operacije grad

Dobre vijesti daleko se čuju pa neka se čuju i lijepe novosti oko, sada već bivšeg, Saveza udruga Operacije grad!

Na zadnjoj Skupštini članstva Saveza udruga Operacije grad 11. lipnja 2021. odlučeno je da se mijenja naš oblik ustrojstva iz “saveza udruga” u udrugu”. 

Ovo je vrlo važna novost jer za sobom povlači druge bitne događaje koji su se ovim činom dogodili.

Prva i najvidljivija promjena je promjena imena. Od sada imamo novo zvučno ime te ćemo vam se uvijek odazvati na naziv “Operacija grad”.

Druga važna promjena, a posebno za sve umjetnice i umjetnike, jest da smo promjenom ustrojstva u udrugu napravili mjesta za punopravno članstvo umjetničkih organizacija. Tako da od sada članovi udruge Operacija grad mogu biti organizacije nezavisne kulture i mladih, umjetničke organizacije i savezi udruga te predstavnik/ca svake članice ima samo jedan glas u Skupštini.

Treća promjena, odnosno nadopuna, jest ona koja nas posebno veseli, a to je da smo u članstvo jednoglasno primili nove organizacije koje su spremne sudjelovati u zajedničkom radu, zagovaranju i uspjesima Operacije grad. Tako su nove članice Operacije grad Umjetnička organizacija “Format C” i Cirkorama – udruga za promicanje umjetnosti i kulture u svakodnevnom životu

Želimo dobrodošlicu novim članicama, a sa svima vama dijelimo naš novi Statut s vidljivim navedenim novostima! 

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close