#MedikaOstaje– NEZAVISNA KULTURA OPSTAJE

AKC Medika već je više od deset godina formalno nepriznata a u praksi prepoznata utvrda nezavisne kulture i jedino utočište brojnim volonterkama i volonterima, umjetnicima i umjetnicama, aktivisticama i aktivistima, kulturnim radnicima i radnicama koji/e u nedostatku druge adekvatne kulturne infrastrukture (tj. drugog nezavisnog kulturnog centra s mnogobrojnim i pristupačnim atelierima/studijima/dvoranama) – nemaju druge opcije za svoj rad u kulturi, volonterske aktivnosti i/ili umjetničku djelatnost. Kompleks je kao i većina starijih građevina u centru grada pretrpio znatna oštećenja u potresu koji je pogodio grad Zagreb 22.3.2020., čime je dio prostora za kulturu postao privremeno ili trajno neupotrebljiv. Obzirom na činjenicu da je kompleks AKC Medika u vlasništvu Grada Zagreba koji već godinama korisnicima centra naplaćuje mjesečni najam, Grad Zagreb je i jedina stranka ovlaštena i obvezna izvršiti radove s ciljem popravka bivše tvornice Medika. Svaka daljnja odgoda sanacije zgrade potencijalno će rezultirati trajnom neupotrebljivošću pojedinih oštećenih dijelova i tako izbaciti velik dio nezavisne kulturne scene na ulicu, bez ikakve alternative za nastavak njihove (vaše i naše) djelatnosti.

AKC Medika u 2020. broji 223 ČLANA/ICE i DIREKTNA KORISNIKA/CE, pripadajući kulturni programi godišnje prosječno broje do 35.000 KRAJNJIH KORISNIKA/CA u oko 200 do 400 DOGAĐANJA SVAKE GODINE (prema evidenciji iz 2019. i ranijih godina).

Osim što je hitna sanacija ključna za zaustavljanje propadanja dijelom već oronulog kompleksa, također je neophodno da Grad Zagreb odmah prestane s daljnjom naplatom naknade za korištenje prostora za dijelove kompleksa koji su izvan upotrebe. Naknada za uporabu neuporabljivog gradskog prostora logički je besmislena i ostvaruje se na štetu korisnika koji, obzirom na nemogućnost obavljanja djelatnosti i/ili provedbe programa – nisu u mogućnosti pokrivati troškove naknade za korištenje. Kao razlog naplate naknade za korištenje privremeno neupotrebljivog prostora – Grad Zagreb navodi nepostojanje “ugovora o najmu” za koji su korisnici AKC Medika podnijeli zahtjev još 2015. godine, a Grad Zagreb ga do sada još nije ispostavio, niti neće, sve dok prostor ne zadovoljava minimalne uvjete protupožarne sigurnosti (koje pak u ovom slučaju može osigurati samo sam vlasnik – Grad).

Nalaz preliminarnog pregleda statičara_ki volontera_ki u AKC Medika, Pierottijeva 11, Zagreb, travanj 2020.

Obrazloženje

U zagrebačkom potresu koji se dogodio 22. ožujka 2020., uz mnoge druge privatne i javne te kulturne prostore, znatno je oštećeno 6 prostora u kompleksu AKC Medika. Jedini subjekt kojem je pravno dopušteno raditi popravke jest vlasnik zemljišta i kompleksa – Grad Zagreb – čiji su uredi o šteti nastaloj potresom – obaviješteni pisanim putem i službenom prijavom štete 27. ožujka 2020, te tijekom narednih mjeseci i čitavim nizom poziva od strane predstavnika/ca i članova/ica organizacija koje djeluju u AKC Medika. Čak i u vremenu koje je prethodilo potresu – redovno održavanje oronulih zgrada kompleksa od strane vlasnika (Grad Zagreb) i upravitelja zgrade (GSKG) potpuno je izostajalo, popravci su izvođeni parcijalno ili su unatoč pozivima i molbama korisnika prostora – odgađani i po nekoliko godina.

Radi utjecaja atmosferilija i programskih ožiljaka koji nastaju na zagrebačkoj kulturnoj sceni uslijed nemogućnosti korištenja prostora šteta je svakoga dana sve veća, a datum i opseg sanacije štete u AKC Medika još uvijek nisu utvrđeni, iako kao korisnici navedeni u kulturnoj strategiji Grada Zagreba kontinuirano kontaktiramo gradske službe. Apeliramo na odgovorno i žurno djelovanje vlasnika prostora (Grad Zagreb – Služba za imovinsko pravne poslove) i GSKG (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo) kao nadležne službe za upravljanje zgradom AKC Medika da u što kraćem roku i bez daljnje odgode pristupe pregledu i popravku prostora i osiguranju tehničke ispravnosti kompleksa na lokaciji Pierottijeva 11 i Jukićeva 12 (br. k.č. 2869/1, 2869/3 i 2869/6) kako bi omogućili daljnji rad svih članova i članica te sigurnost korisnika i korisnica prostora Autonomnog kulturnog centra Medika te čitavog susjedstva.

Ulaz u kompleks Autonomnog kulturnog centra Medika, ožujak-svibanj 2020.

Globalna pandemija COVID-19

S obzirom na ozbiljnost globalne pandemije i sukladno nacionalnim epidemiološkim preporukama, AKC Medika zatvorio je svoj prostor javnosti i time u tijeku gotovo čitavog kvartala – u svrhu zaštite svoje zajednice jednoglasno obustavio svoje aktivnosti samofinanciranja i javnih programa, integralnih za financijsko ispunjavanje troškova prostora. Za administrativne troškove pomoć dobrodošle su mjere HZZ-a kojima je korisnik bio AKC Attack; pojedini umjetnici/e korisnici/e su krizne podrške Ministarstva kulture RH; projektne dotacije za javne potrebe u kulturi osigurane u 2020. – namijenjene su isključivo aktualnim programskim aktivnostima (materijalnim i/ili putnim troškovima, autorskim honorarima i sl.), dok su dotacije Grada Zagreba neizvjesne – za programski rad udrugama je do 3. kvartala isplaćeno tek 25-50% ugovorenih sredstava.

Korisnici prostora AKC Medika u jeku posebnih okolnosti radi pandemijeoslobođeni su isključivo obveze plaćanja troškova komunalne naknade (2,335.30kn/mj), ali ne i naknade za mjesečne režijske troškove (struja, voda i čistoća, prema prosjeku iz 2019. za isti kvartal ~4800-5500kn/mj, a podmiruju se prema ključu – AKC – 37%, Cirkorama 5%, SP11 58%) koji su u vrijeme pandemije iznosili 6,250.00kn u ožujku, 3.765,39kn u travnju i 3.582,85kn u svibnju, sveukupno 13.598,24kn. Istovremeno, unatoč nemogućnosti korištenja prostora u situaciji prirodne nepogode potresa – obveza plaćanja “naknade za korištenje bez valjanog pravnog osnova” (s osnova korištenja prostora bez sklopljenog ugovora) ostala je postojanom, radi nemogućnosti ishodovanja valjanih ugovora o najmu s vlasnikom prostora – Gradom Zagrebom a što su udruge korisnici prostora AKC Medika zatražile još 2015. godine. Korisnici prostora (a Medika nije usamljen slučaj) utoliko su obvezni i tijekom pandemije plaćati naknadu za korištenje prostora (za AKC Medika definiranu 2017. godine, a koja iznosi 1.00kn/m2 + PDV, točnije 3,355.31kn mjesečno za 2684.25m2).

U periodu vrata zatvorenih radi pandemije i prostora oštećenih potresom, otkazanih ili odgođenih programabez ikakve financijske podrške za troškove održavanja i/ili popravke prostora, i sa smanjenom ili posve isključenom mogućnosti samoprihodovanja – korisnice i korisnici AKC Medika samo u periodu ožujak-lipanj 2020. platili su razne naknade za korištenje prostora u iznosu 23.664,17kn.

Regularni proljetni mjesečni troškovi prostora AKC Medika (zbirni stupac “2019”), i osnovni mjesečni izdaci za potresom oštećen kompleks te većinski u vrijeme strogih epidemioloških mjera (zbirni stupac “2020”)

Zagrebački potres 2020.

Oštećenja uzrokovana potresom– znatna su ali saglediva; centrirana su u južnim objektima kompleksa i distribuirana na prostore AKC, Cirkorame i SP11, što, u izostanku popravka – potencijalno dugoročno ili u potpunosti onemogućuje daljnji rad članova/ica navedenih organizacija, a ugovorene projektne aktivnosti čini neizvjesnima i iznimno organizacijski prekarnima za čitav niz u program uključenih umjetnika/ca. U potresu su nastala i oštećenja azbestnih krovnih pokrova objekata u zajedničkom dvorišnom prostoru Pierottijeve i Jukićeve ulice, a koje u izostanku sanacije (tj. pri odgodi uklanjanja u periodu većeg broja manjih potresa) predstavljaju izravnu zdravstvenu opasnost za cijelo susjedstvo. Pojedini prostori u iščekivanju sanacije nesigurni su za rad, uz strukturu ugrožen je i interijer tih prostora, kao i dugo prikupljana oprema koju iz niza razloga (brojnost, osjetljivost, veličina, kompleksnost) nije moguće premjestiti na drugu lokaciju. Uslijed štete nastale potresom stopirane su i iznimno važne infrastrukturne sanacije ranije dugo zagovarane pri GSKG (znatna oštećenja dvaju krovova i pripadajuće vodne štete koje su uz nekolicinu umjetničkih ateliera posve uništile zidove čak dvaju sanitarnih čvorova potrebnih za adekvatne uvjete za rad korisnika), a koje bi omogućile poboljšanje kvalitete prostora i osiguravanje osnovnih higijenskih uvjeta za korisnike/ce i posjetitelje/ice centra.

Za ilustraciju – sudeći prema dostupnim meteorološkim podacima – samo u tromjesečnom periodu od dana nastanka štete (22. ožujka) do 22. lipnja 2020. – samo u jedan oštećeni prostor (tavanski prostor prostorije “Hacklab01”) s većim (ali ne najvećim) oštećenjem (azbestnog) krova (oštećenje dimenzije ~5.68m2) – prodrlo je preko 1000 litara kišnice).

Radi vezanosti građevina i intenziteta štete AKC Medika – niti jedan od potresom znatno oštećenih dijelova nije moguće privremeno zaštititi niti popraviti u Do-It-Yourself aranžmanu.

Prostori Hacklab01, Sandokan HiFi, DZIU te HZZO – travanj 2020., mjesec dana od potresa i nastanka štete

POSLJEDICE ODGAĐANJA SANACIJE

Dosadašnjim odgađanjem datuma popravka prostora oštećenih potresom (a istovremenim naplaćivanjem cjelovitih troškova režija i punog iznosa troškova korištenja)  – održava se prekarno stanje AKC Medika te krizno stanje zagrebačke kulture:

 • prekinut je kontinuitet dosadašnjeg djelovanja i intenzivirana neizvjesnost nastavka rada čitavog niza pojedinaca/ki, organizacija i kolektiva u kulturi i civilnom sektoru
 • otežan je (a ponegdje i potpuno onemogućen) individualni i kolektivni rad u kulturi
 • oštećeni su prostorni resursi nezavisne kulture i mogućnost njihova održavanja
 • oštećene su kvaliteta i kvantiteta niza nekomercijalnih i inkluzivnih programa
 • klasični umjetnički mediji i izričaji primorani su na transformaciju u katkad nepristupačnu i trenutno prezasićenu digitalnu sferu
 • ugrožena je socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene

U slučaju daljnjih odgoda sanacije štete nastale potresom (u AKC Medika ali i drugim ugroženim prostorima nezavisne kulture):

 • izgubljeni pristupačni uredi neprofitnih organizacija te atelieri za velik broj umjetnika/ca (samo u 2020. i AKC Medika – 90ak umjetnika/ca)
 • oštećen i/ili onemogućen iznimno velik broj umjetničkih djela i instalacija (nemoguće kvantificirati)
 • uništena zajednica jedinstvenog AKC Medika nastala 2009. (u 2020. 203 redovna korisnika/ce u 21 likovnom atelieru, 5 izvedbenih dvorana, 2 galerijska prostora, 3 glazbena studija, 2 tehničke radionice, 1 knjižnici, 1 hacklabu i 2 ureda)
 • onemogućena kulturna razmjena i mobilnost među metropolom RH i drugim hrvatskim gradovima, regionalnim i inozemnim centrima alternativne suvremene kulture
 • onemogućen niz nekomercijalnih i inkluzivnih programa suvremene kulture (u prosjeku 400 godišnje)
 • oštećena je socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene

U slučaju potpunog izostanka sanacije (a uslijed čega će, vrlo brzo prostori potpuno degradirati), Grad Zagreb i GSKG će uzrokovati štetu koja će se eksponencijalno produbiti u čitavu kulturnu sliku RH te stvoriti uvjete za dugoročnu krizu koja će dugotrajno biti vidljiva na međunarodnoj i interdisciplinarnoj razini:

 • uništen velik broj međunarodno priznatih i relevantnih inovativnih projekata, festivala, suradnji (posljedice čega nije moguće kvantificirati; samo pri udruzi AKC “Attack!” 22 dugoročna projekta te desetak programskih linija kolektiva aktivnih u DZIU)
 • gotovo u cijelosti prekinuta kulturna razmjena i mobilnost među metropolom RH i drugim regionalnim ili inozemnim centrima alternativne suvremene kulture
 • uništen najveći centar za umjetničke boravišne i produkcijske rezidencije u RH
 • uništena socio-ekonomska stabilnost velikog dijela zagrebačke kulturne scene
 • degradirana kvaliteta, utjecaj i reputacija kulturnog života i umjetničkog stvaralaštva RH
 • potenciran nestanak RH i Zagreba sa međunarodne teorijske i prisustvene mape niza suvremenih umjetničkih, kulturnih praksi i praksi zajednice AKC Medika:
  – scena alternativne analogne i digitalne eksperimentalne glazbe,
  – slobodarska knjižnica i sajam anarhističke literature,
  – zajednica novomedijske glitch umjetnosti i etičkog haktivizma,
  – scena cirkuskih i suvremenih izvedbenih umjetnosti,
  – suvremena domaća regionalno relevantna alternativna strip produkcija i izdavaštvo,
  – alternativna kazališna i filmska produkcija i kritika,
  – inicijative LGBTIQ i feminističkog aktivizma,
  – praksa održivog i DIY življenja te kulture zdravlja,
  – intermedijski/multimedijski/transmedijski festivali,
  – vaninstitucionalne tehničke, umjetničke i aktivističke edukacije,
  – vaninstitucionalne tribine o kulturnoj produkciji, umjetničkoj sceni, nezavisnom izdavaštvu, političkoj angažiranosti, …
  – iskustvo horizontalnog odlučivanja i neprofitnog kulturnog stvaralaštva
  – primjer horizontalne prakse participativnog upravljanja prostorom zajednice

Na ovu temu istupamo tek u srpnju 2020. jer smo, iako nam je naš prostor slobode silno bitan, kao kolektiv vrlo brzo po potresu odlučili da ne želimo uslijed ovako destruktivne prirodne nepogode – nametati pitanje opstanka kulturnog centra – kao direktnu opstrukciju rješavanju životno urgentnijih pitanja sanacije bolnica, škola, izgubljenih domova. Željeli smo dati vremena prostoru potrebitijih. Kako je prošlo četiri mjeseca po potresu i popravak AKC Medika odgađan je već triput– smatramo da je krajnje vrijeme za naš prostor.

Unatoč velikoj medijskoj pozornosti i afirmaciji javnosti te pozitivnim rezultatima kampanje “#medikaostaje” koju je svojim potpisom podržalo više od 11000 lokalnih, regionalnih i inozemnih umjetnika/ca, kulturnih radnika/ca i ljubitelja/ica nekomercijalne, neelitističke umjetnosti i nezavisnog stvaralaštva – nastavljen je višegodišnji proces sustavne prakse srozavanja kvalitete infrastrukture te ignoriranja mjesta nezavisne kulture u gradu Zagrebu. Sa tugom konstatiramo da se od 2017. do 2020. nije promijenilo mnogo.

AKC Medika, svibanj 2017., fotografija: B. Vukosav

KORISNICI AKC MEDIKA

Ovaj je proglas izvorno objavljen na stranicama udruge Attack koja je članica Saveza udruga Operacija grad.

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close