Radionica oblikovanja prostora tzv.placemaking – Karlovac/ Mala scena Hrvatskog doma/ četvrtak 19. ožujak 2015. u 10.00 sati

Radionica oblikovanja prostora po metodi tzv. placemakinga  otvorena je građanima i građankama. Radionicu  organizira KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj u okviru projekta Making Space for Active Community.

Radi se o radionici oblikovanja prostora, metodom tzv. placemakinga, kojom se želi uključiti članove lokalne zajednice na aktivno sudjelovanje u osmišljavanju i razvoju društveno kulturnog centra u zgradi Hrvatskog doma u Karlovcu. Radionica će obuhvaćati scenarije oblikovanja prostora s ciljem stvaranja društvenog života u Hrvatskom domu odnosno otvaranje prostora za različite društvene i kulturne namjene.

Sudjelovanje je otvoreno i pozvani su zainteresirani građani i građanke/ korisnici i korisnice  budućeg društvno-kulturnog centra bez obzira na dosadašnji angažman, sudjelovanje ili praćenje aktivnosti na Maloj Sceni Hrvatskog doma. Osobito se poziva građane i građanke  koji/e  žive u užem susjedstvu i blizini Hrvatskog doma kao i sve trenutne korisnike i korisnice  prostora male scene.
Kao rezultat radionice očekuju se konkretni prijedlozi oko definiranja oblika, načina korištenja i programa budućeg centra.

Voditeljica radionice je Mirela Travar iz Mreže mladih Hrvatske.

—> više o voditeljici <—
Mirela Travar, profesorica hrvatskog jezika i slavistike, dugogodišnja je aktivistkinja na hrvatskoj civilnoj sceni. Organizacije u kojima je radila i volontirala uključuju Centar za mirovne studije i GONG, a od 2009. godine je aktivno uključena u rad Mreže mladih Hrvatske u kojoj je zaposlena kao glavna tajnica od 2011. godine. Bila je/još uvijek jest stručna suradnica u niz radnih i savjetodavnih tijela.
Svoj rad kao trenerica obavlja u Hrvatskoj i regiji, a posljednjih se godina fokusira na zagovaranje, (kvalitetne) javne politike, anti-diskriminacijske politike i ljudska prava te promocija i zagovaranje za prava mladih.

—> više o projektu <—

Kroz projekt Making Space for Active Community želi se doprinijeti razvoju i jačanju javno vidljivih partnerstva između organizacija civilnoga društva i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana.

Projektom se želi unaprijediti utjecaj udruga civilnoga društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalnih zajednica kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz participativni, svima pristupačan i održiv model vođenja i upravljanja uz razvijanje vidljivih civilno-javnih partnerstava.

Projekt se provodi kroz treninge povezivanja i umrežavanja udruga iz Zagreba, Pule i Karlovca, promociji javno-civilnih partnerstava, studijska putovanja, te javne tribine i radionice za članove udruga i građane. U okviru projekta izrađena je internetska stranica za mrežu udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa (kaoperativa.org) te značajnije korištenje društvenih mreža za promociju aktivnosti.

Edukacije obuhvaćene projektom vode domaći i međunarodni treneri, a uz predstavnike udruga treninzi su namijenjeni zaposlenicima lokalnih uprava koji se bave pitanjima aktiviranja građana, kulturnim politikama i prenamjenom i korištenjem javnih prostora. Treninzi za udruge i predstavnike gradova baziraju se na iskustvima Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade POGON kao uspješnog modela civilno – javnog partnerstva, te belgijskih kulturnih centara kao dobrih praksi upravljanja javnom infrastrukturom.

Kako u Karlovcu još ne postoji kulturno-društveni centar edukacije i druge aktivnosti fokusiraju se na izradu modela upravljanja, programiranje i otvaranje takvog prostora. Navedene aktivnosti vezane su s djelovanjem karlovačke mreže udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa koja djeluje u smjeru unaprijeđenja uvjeta za rad lokalne nezavisne kulturne scene.

Obavijest o aktivnostima te pozivi za sudjelovanje na edukacijama i uključivanje u projektne aktivnosti objavljuju se na internetskim stranicama udruge KA-MATRIX (ka-matrix.hr), društvenim mrežama te internetskoj stranici kaoperativa.org.

#

Radionica se odvija u okviru projekta Making Space for Active Community u suradnji s mrežom KAoperativa.

Radionicu sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH kroz projekt Making Space for Active Community.

Izražena mišljenja su mišljenja autora i ne izražavaju nužno mišljenje Europske Unije i drugih donatora. Sadržaj je isključiva odgovornost Saveza udruga Operacija: Grad, Saveza udruga Rojc i KA-MATRIX-a

Nositelj projekta Making Space for Active Community: Savez udruga Operacija grad (Zagreb)

Partneri na projektu: Savez udruga Rojc (Pula), KA-MATRIX (Karlovac), Grad Pula, Grad Zagreb

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close